1997 YILI GENEL KURUL KONUŞMASI


 

AYDINLAR KÖYÜ KÜLTÜR,TURİZM VE KALKINMA VAKFI'NIN 1997 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NEDENİYLE SAYIN HÜKMÜ PEKER'İN KONUŞMASI:

 

MÜTEVELLİ HEYETİN DEĞERLİ ÜYELERİ VE SAYIN KÖYLÜLERİM;

Vakıf, insanların yaradılışında mevcut olan, başkalarına yardım ve iyilik etme duygularından doğan eski bir müessedir.

Bu müessenin, insanların toplum hayatı yaşamağa başladıkları andan itibaren varolduğunu kabul etmek gerekir.

Çünkü; İnsanlığın kendisi ile birlikte getirdiği önemli değerlerden biride kuşkusuz yardımlaşma duygusudur. İnsan ruhunun en asil taraflarından biri olan bu duygu sevgiden doğar, sevdikçe beslenir ve büyür.

İyilik ve yardım yapma hasletinin eseri olarak insan hayatının zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması doğrultusunda ilk çağlardan başlanarak, faydalı çalışmalar ve ölmez eserler meydana getirilmiştir. Bu çalışmaların en belirgin ve sürekli olanları "VAKIF" şeklinde sistemleştirilmiş olanlarıdır.

Ülkemizde yüzyıllardan beri bir çok sosyal, kültürel, ekonomik ve hayri hizmetler gören Vakıflar, Atalarımızın ruhundaki hayır duygusu, insanlık ve yurt sevgisinden doğmuş, yükselmiş ve Milli tarihimize temel olmuş fazilet eserleridir.

"VAKIF" kişilerin taşınır ve taşınmaz bir değeri, herhangi bir dış etki, zorunluluk olmaksızın, sadece kendi rıza, görüş ve istekleriyle özel mülkiyetlerinden çıkarılıp hayır ve iyilik amacıyla yine kendileri tarafından belirlenen hayır hizmetlerinin ifası için ebedi olarak tahsis etmesidir.

Vakfımızın gayesi Aydınlar köyünü İmar etmek ve Aydınlar köyünde yaşayan köylülerimin refah ve mutluluğunu artırmak, birlik ve bütünlük içinde ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmamızı sağlamak için uğraş vermektir.

Bu uğraşın başarıya ulaşması için bireylerin; DÜŞMANLIK, ÖFKE, GIYBET, HASET, RİYA, MÜNAFIKLIK, KİBİR ve YALANCILIK gibi dinimizde büyük günahlar olarak bilinen; bireysel hakları ve toplum haklarını zedeleyen günah ve hataları işlememek gerekir.

Bu nedenle varlığı iyilik, eylemi bireye ve topluma hizmet olan vakıfların yaşaması ve başarısı için; vakıf hizmetlerinin cömertlik, doğruluk, dostluk, iyilik, erdem ve hoşgörü gibi güzel huy ve davranışlarla yapılması gerekir.

Bu vesile ile köyüme ve köylülerime esenlik diler saygılarımı sunarım. 7 Eylül 1997

 

                               Hükmü PEKER

                             Aydınlar Köyü Vakfı

                         Yönetim Kurulu Başkanı

 

 


Copyright © 2013 - Aydınlar Köyü Vakfı